Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 187 Matematik I Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 7 4 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Başlangıçlar, Limit (epsilon-delta tanımı) ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, Integral (Riemann Toplamı), İntegral Hesabının Temel Teoremi, Transandan Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri (Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu, Trigonometrik İntegraller, Trigonometrik Dönüşümler), İntegralin Uygulamaları (alan, eğri uzunluğu dönel cisimlerin hacimleri,dönel yüzey alanları), Belirsizlik Şekilleri, L’Hopital Kuralı, Genelleştirilmiş Integraller(Birinci ve İkinci cins)