Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 175 Soyut Matematik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Önermeler, niceleyiciler, olumsuzluk, ispat yöntemleri, küme, küme işlemleri, bağıntılar, denklik ve sıralama bağıntıları,fonksiyonlar, bileşke ve ters fonksiyonlar, ikili işlemler, latisler, Boole cebiri, sonlu ve sonsuz kümeler, sayılabilirlik, Cantor’s teoremleri, sıralama bağıntılı kümeler, iyi sıralı kümeler, Zorn leması, Peano aksiyonları, tümevarım prensipleri, tam sayıların inşası, sıralama ve bölünebilme, kongrüanslar, diophant denklemler, rasyonel sayıların inşası, sürekli kesirler, reel sayıların inşası ve özellikleri, kompleks sayılarla işlemler, eşlenik kompleks sayılar ve modüller.