Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 148 Ayrık Matematik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kombinasyonlar, permutasyonlar, binom teoremi ve uygulamaları, sayma teknikleri. Algoritmalar ve analizleri, yineleme algoritmaları. Tamsayıların bilgisayarda temsili, Euclid algoritması, RSA şifreleme algoritması. Yineleme bağıntıları, çözümleme, algoritma analizine uygulama. Çizge kuramına giriş. Boole cebri, kombinatoryal devreler. Sonlu durum makinaları, sonlu durum otomatları ve Turing makinası