Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 143 Lineer Cebir Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 4.5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Lineer Denklemler ve Matrisler; Lineer denklem sistemleri, Matrisler, Matris çarpımı, Matris işlemlerinin cebirsel özellikleri, Özel tipte matrisler. Lineer Sistemlerin Çözümü; Bir matrisin basamak formu, Lineer sistemlerin çözümü, Elemanter matrisler, Matrisin ters matrisi. Determinantlar; Tanım, Determinantların özellikleri, Kofaktör açılımı, Bir matrisin tersi, Determinantların diğer uygulamaları, Cramer kuralı, Reel Vektör Uzayları; Düzlemde ve üç boyutlu uzayda vektörler, Vektör uzayının tanımı, Alt uzaylar, Germe, Lineer bağımsızlık, Taban (Baz) ve boyut, Koordinatlar ve Geçiş matrisi, Bir matrisin rankı. İç Çarpım Uzayları; Standart iç çarpım, Ortogonal (Dik) altuzaylar, Bir alt uzayın dik tümleyeni, İç çarpım uzayları, Cauchy- Schwarz eşitsizliği, Ortogonal bazlar, Gram Schmidt yöntemi. Lineer Dönüşümler ve Matrisler; Lineer dönüşümün tanımı, Lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntüsü, Bir lineer dönüşümün matris temsili.