Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 117 Matematik Mühendisliğine Giriş ve Etik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Matematik Mühendisliği Tanıtımı, İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Erasmus, Staj, Çift Anadal, Yandal hakkında Bilgilendirme, Matematik Mühendislerinin Çalışma Alanları, Matematik Tarihi, Ünlü Matematikçiler, Matematikte Mantıksal Düşünme Becerileri, Matematikte Tanım, Teorem ve Kanıt Okuma Yöntemleri, Matematiksel Kanıt Teknikleri, Meslek ve Mühendislik Etiği