Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 116E İleri Bilimsel ve Mühendislik Hesaplama İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5.5 2 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 104E MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya MAT 115E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilimsel ve Mühendislik Hesaplamalara Giriş, Hesaplama Ortamına Giriş, Değişkenler, İşlemler, Listeler, Matrisler, Veri Çizimi, Fonksiyonlar, Görüntü İşleme Araçları, Algoritmalar, Mantıksal İşleçler, Hatalar ve Kaynakları, Döngüler, Koşullu İfadeler, Taylor Serileri, Lineer Cebir Uygulamaları, Polinomlar, Eğri Uydurma, Enterpolasyon, Sembolik Matematik, Sayısal İntegrasyon