Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 102 Matematik II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 7 4 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 101 MIN DD
veya MAT 101E MIN DD
veya MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD
veya MAT 112 MIN DD
veya MAT 112E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.