Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAK 351 İmal Usulleri Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAL 201 MIN DD
veya MAL 201E MIN DD
veya MAK 213 MIN DD
veya MAK 213E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.