Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAK 211E Olasılık ve İstatistik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4.5 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş ve temel kavramlar. Açıklayıcı İstatistik. Olasılık hesapları. Rastgele değişkenler, ayrık ve sürekli olasılık dağılımları, bileşik olasılık dağılımları. Temel örneklem dağılımları, merkezi limit teoremi. Kestirim. En çok olabilirlik kestirim yöntemi. İstatistiksel hipotezlerin testi. Basit lineer regresyon ve korelasyon katsayısı. İstatistiksel Deney Tasarımı. İstatistiksel Kalite Kontrol. Bilgisayar Destekli Mühendislik Uygulamaları.