Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KON 313E Geribeslemeli Kontrol Sistemleri İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KON 214 MIN DD
veya KON 214E MIN DD
veya EHB 232 MIN DD
veya EHB 232E MIN DD
veya EEF 232 MIN DD
veya EEF 232E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Geribeslemeli kontrol sistemlerine giriş. Geçici zaman ve sürekli hal davranış kriterleri. Kararlılık analizi. Köklerin geometrik yerleri. Frekans tanım bölgesi kriterleri. Nyquist Diyagramı ve Nyquist Kararlılık Kriteri. Bode Diyagramları. Kapalı çevrim frekans cevabı. Durum uzayı gösterilimleri.