Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KON 224E Ölçme ve Enstrümantasyon İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ölçme sistemlerinin statik (doğruluk, duyarlılık, doğrusallık, vb.) ve dinamik (etki, cevap süresi, vb.) karakteristikleri. Hata türleri, hata analizi. Belirsizlik. Elektriksel işaretlerin ölçülebilen değerleri (Efektif değer, ortalama değer, vb.). Analog ve sayısal ölçü aletleri: Çalışma prensipleri, doğrulukları. Güç ölçülmesi. Alternatif akım (AC) köprüleri: Endüktans (L), kapasite (C), kayıp faktörü (D) ölçülmesi. Endüstriyel enstrümantasyon devreleri: Enstrümantasyon kuvvetlendiriciler ve ilgili tanımlar (CMRR, SMRR, offset, kayma, gürültü). Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog çeviriciler