Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 304E Organik Kimya II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 303 MIN DD
veya KIM 303E MIN DD
veya KIM 231 MIN DD
veya KIM 231E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Aminler, aromatik bileşikler, radikaller, makromoleküller, aminoasitler, peptit ve proteinler, karbonhidratlar, doğal bileşiklerin kompozisyonları