Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 303E Organik Kimya I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Atomik ve Moleküler Orbitaller, hibritleşme, molekül geometrisi, Rezonans ve indüktif etki, asit baz, dipol moment, Doymuş Hidrokarbonlar(Alkane,Sikloalkane, konformasyon), Doymamış Hidrokarbonlar (Alken, alkin), Stereokimya, Alkoller ve eterler, Aldehit ve ketonlar, Aminler, Karboksilli asitler ve türevleri, Aromatik bileşikler ve ilgili reaksiyonlar