Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 214E Polimerlerin Yapı ve Özellikleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 231 MIN DD
veya KIM 231E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Polimer çözeltileri, termodinamiği, faz dengesi, fraksiyonlandırma. Polimer karakterizasyonu, osmometri, ışık saçılması, vizkozite, jel geçirgenlik kromatografisi. Zincir boyutları, zincir modelleri, boyutları etkileyen faktörler, seyreltik çözelti bilgilerinin değerlendirilmesi. Kristal hal, morfoloji, Amorf hal, viskoelastik davranış, viskoz hal, kauçuksu hal, camsı geçiş. Mekanik özellikler, modeller, gerilme-%uzama ölçümleri. Elastomerler, vulkanizasyon, ideal olmayan elastomerler, yapı ve kusurları. Yapı-özellik ilişkileri, kopolimerler, plastikleştiriciler, elyaflar, elastomerler, plastikler.