Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 210E Polimer Kimyasına Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 231 MIN DD
veya KIM 231E MIN DD
veya KIM 104 MIN DD
veya KIM 104E MIN DD
veya KIM 205 MIN DD
veya KIM 205E MIN DD
veya KIM 303 MIN DD
veya KIM 303E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu derste, öğrencilere polimer kimyasının temel kavramları aktarılmaktadır. Bu bağlamda, polimerlerin terminolojisi, polimerizayon yöntemleri, kondezasyon ve katılma polimerizasyon türleri, polimer fonksiyonlandırılması, blok ve aşı kopolimerlerinin genel yöntemleri, polimer reaksiyonları, polimerlerin ısısal ve mekanik özellikleri gibi konular bilinen polimerler üzerinde örneklerle açıklanmaktadır.