Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 206L Ana. Kimya ve Enst Anz. Lab. Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 1.5 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Katyonların ve anyonların sistematik analizi, Asidimetri, Alkalimetri Manganometri, Kompleksometri, Gravimetrik Analiz UV- Görünür Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Alev emisyon spektroskopisi, potansiyometrik yöntemler, Atomik absorpsiyon spektroskopisi.