Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 206 Analitik Kimya ve Enst Analizi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Analitik Kimyaya Giriş ve Genel kavramlar, Kimyasal Analizde Hatalar Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge ve Elektrolitlerin Etkisi, Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümü, Gravimetrik Analiz Yöntemleri, Titrimetrik Yöntemler, Çöktürme Titrimetrisi, Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri, Kompleks Oluşum Titrasyonları, Elektrokimyaya Giriş ve Uygulamaları, Spektrokimyasal Yöntemlere Giriş, Atomik ve Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Moleküler Floresans Spektroskopisi, Kromatografik Yöntemlere Giriş, Gaz ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi