Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 202E Fiziksel Kimya İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fiziksel kimyanın temel kavramları, ideal ve gerçek gazlar, termodinamiğin 1., 2. ve 3. prensipleri, iş, ısı, entalpi, entropy, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, kimyasal potansiyel, denge, faz dengeleri, faz diyagramları, koligatif özellikler, gazların kinetik teorisi, basit karışımlar, reaksiyon hızı ifadeleri, çarpışmalar, reaksiyon kinetiği, hız yasası, reaksiyon tipleri, katalizörler ve katalitik reaksiyonlar, elektrokimya, iletkenlik ve piller.