Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 104L Organik Kimya Lab. Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 1.5 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kristallendirme, damıtma, ekstraksiyon, kromatografi, cannizaro reaksiyonu, aldol kondenzasyonu, polimerleşme, esterifikasyon.