Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
KIM 104 Organik Kimya Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kimyasal Bağlar, Karbon Atomu, Hibrit Orbitalleri, Alifatik Hidrokarbonlar (Course Description) (Alkanlar, Siklo alkanlar), Alkenler, Alkinler, Halojenli Bileşikler- Alkoller, Dioller, Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehit, Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Türevleri, Aminler ve polimerler