Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
JPN 202 Japonca IV Japonca (Japanese) Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Japonca 4 / JPN202 A2 düzeyindeki bu derste öğrencilerin, dışarıda yemek yeme, iş gezileri, sağlık ve kutlama konuları kullanılarak çeşitli dilbilgisi kurallarının kullanımlarını içselleştirmelerinin sağlanması hedeflenir