Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
JPN 201 Japonca III Japonca (Japanese) Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Japonca 3 / JPN201 A2 düzeyindeki bu derste öğrencilerin “Hiragana” ve “Katakana” kullanımına hâkim olmaları beklenir. A1 düzeyinde gösterilen 50 kanjiye ilave olarak yaklaşık 80 kanji karakterini tanınırlık düzeyinde öğrenmeleri beklenir. Öğrencilerin kendileri ve ailelerinden, hobilerinden bahsedebilmeleri, mevsimler ve hava durumu hakkında konuşabilmeleri beklenir. Kendi şehirleri ve oralarda yapılabilecek şeylerden bahsedebilmeleri, kendi dil ve kültürleri ile Japon dil ve kültürünü karşılaştırabilmeleri de hedeflenen konulardır.