Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
JEO 112E Genel Jeoloji İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yeryuvarının genel özellikleri, mineralller ve kristaller, üç ana kaya grubunun tanımı, sınıflaması ve özellikleri, mağmatizma, metamorfizma, sedimentasyon, Tektonik deformasyon, Jeolojide zaman ve yaş, Levha tektoniği