Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 4902E İşletme Mühendisliği Tasarımı Projesi II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 12 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 4901 MIN BB
veya ISL 4901E MIN BB
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.