Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 4901E İşletme Mühendisliği Tasarımı Projesi I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 7.5 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 374 MIN DD
veya ISL 374E MIN DD
ve ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından (ITB ve/veya SNT seçmeli paket dersleri hariç) başarılı olmak
Sınıf Kısıtı 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.