Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 4901E İşletme Mühendisliği Tasarımı Projesi I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 7.5 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (ISL 374 MIN DD
veya ISL 374E MIN DD)

ve (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD)

ve FIZ 101EL MIN DD
ve (KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD)

ve KIM 101EL MIN DD
ve (MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD)

ve (FIZ 102 MIN DD
veya FIZ 102E MIN DD)

ve FIZ 102EL MIN DD
ve (MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD)

ve (MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD)

Sınıf Kısıtı 4.Sınıf
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.