Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 467E Python ile İşletme Mühendisliği Uygulamaları İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (BIL 100 MIN DD
veya BIL 100E MIN DD)

ve (ISL 214 MIN DD
veya ISL 214E MIN DD)

ve (ISL 384 MIN DD
veya ISL 384E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.