Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 465E Girişimcilik ve İnovasyon'a Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders inovasyona dayalı girişimciliğe tasarım odaklı düşünce yaklaşımını kullanarak giriş yapmayı amaçlar. Ders yaparak öğrenmeye dayalıdır. Kullanılacak yöntem sayesinde, öğrenciler iş dünyasındaki gerçek sorunlara insan odaklı yaklaşmayı, sorun- çözüm ilişkisini anlamayı ve yenilikçi bir çözüm yaratmayı deneyimleyecekler ve yaparak öğreneceklerdir.