Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 460E E-Pazarlama İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 353E MIN DD
veya ISL 353 MIN DD
veya END 433 MIN DD
veya END 433E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İnternet, firmaların pazarlama faaliyetleri açısından yeni araçlar ve beceriler gerektiren yeni bir faaliyet ortamı yaratmaktadır. Ders kapsamında ilişkisel pazarlama yaklaşımı temelinde, firmaların paydaşları ile etkili ilişkiler oluşturmasında ve sürdürmesinde İnternetin artan öneminden ve e-pazarlama kavramından bahsedilecektir. E-pazarlama faaliyetlerinin firma genel stratejisi ile bütünleşmesinde e-pazarlama karması unsurlarının önemi ve sadece İnternet üzerinde çalışan e-iş modelleri üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.