Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 453E İşletme Mühendisliği Tasarımı II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (ISL 374 MIN DD
veya ISL 374E MIN DD)

ve (ISL 384E MIN DD
veya ISL 384 MIN DD
veya ISL 222E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Belirlenmiş bir ürün için ürün ve süreç gereksinimlerinin maliyet, hacim, alan gibi belirli kısıtlar altında formüle edilmesi; ürünün küresel pazarlarda rekabet edebilecek şekilde üretilebilmesinde gerekli olan uygun tesis için lojistik, yerleşim, insan kaynakları gereksinimi, donanım seçimi, işlem ve bakım planları ile fabrika tasarımı planlarının belirlenmesi.