Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 452E Menkul Kıym.ve Portf. Yönetimi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 333E MIN DD
veya ISL 333 MIN DD
veya END 424 MIN DD
veya END 424E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders öğrencilerin finansal ürünleri ve temel portföy yönetim tekniklerini tanımaları için tasarlanmıştır. Bu amaçla, genel hatlarıyla finansal ürünler ve bu ürünlerin işlem gördüğü piyasalardan bahsedildikten sonra, risk ve getiri arasındaki ilişki ve portföy yönetiminde kullanılan birtakım modeller ve stratejiler öğretilmektedir.