Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 450E Üretimde Veriml.ve Perf. Analz İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı 4.Sınıf
Ders Tanımı
Bu ders, öğrencileri, hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabeti arttırıcı stratejik bir konu olan verimliliğin yönetilmesi konusunda bilgilendirmek için tasarlanmıştır. Verimlilik ve performans yönetiminin öneminin ortaya konulması ve bu alana yönelik sorunları iyileştirici tekniklerin uygulanmasına yönelik olarak stratejiler geliştirilmesi, bu dersin ana konusudur.