Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 439E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 261 MIN DD
veya MAT 261E MIN DD)

ve (ISL 360E MIN DD
veya END 311 MIN DD
veya END 311E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.