Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 435E Dünya Ekonomisine Bakış İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 244E MIN DD
veya ISL 244 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Uluslararası ticaret ve buna dayalı iktisadi sistem hem ülkeler hem de firmalar için belirleyiciliğini artırarak sürdürmektedir. Ülkelerin uluslararası ticarete girişme nedenleri, elde edilecek kazançlar, mal ve hizmet ticaretinin çeşitli yönleri ile bu sistemde ortaya çıkan uluslararası ilişkilerin yeni pazar oluşumuna katkıları bu dersin konusunu oluşturmaktadır.