Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 433 İş Hukuku Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İş Hukukunun gelişimi, temel prensipleri ve kaynaklarından oluşan dersin çerçevesi doğrultusunda ele alınacak konular şunlardır: işçi, işveren, çırak, stajyer, alt işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, iş sözleşmesi türleri, tarafların iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçları; iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, iş güvencesi, işin düzenlenmesi, yıllık ücretli izin ve işverenin işçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hak ve yükümlülükleri.