Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 432E İşlemler Yönetiminde Benzetim İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Benzetim metodolojisi ve model geliştirme süreçleri. Benzetim problemlerinin analizi, modelleme, geçerleme, doğrulama, deney yapma ve veri analizi