Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 421E Örgütsel Davranış İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 234 MIN DD
veya ISL 234E MIN DD
veya ISL 332 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Örgütlerde insan davranışı; kişisel farklılıklar ve iş davranışı; motivasyon (kapsam teorileri, süreç teorileri; kişisel davranışın ödüllendirilmesi ve cezalandırılması; örgütlerde stres; grup ve takım davranışı (grup tipleri, grup özellikleri, takım içi dinamikler); çatışma ve yönetilmesi; organizasyonel güç ve politikaları; liderlik; örgütsel süreçler (karar verme, iletişim, sosyalizasyon); örgütsel değişim ve gelişme konularını ele almaktadır.