Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 384E Üretim Planlama ve Kontrol İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (ISL 223E MIN DD
veya ISL 223 MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Üretim Yönetiminin Temelleri dersinin devamı niteliğindeki bu ders, üretimin planlanması ve kontrolüne yönelik genel kavramların ve karşılaşılan problemlerin tanıtılması için tasarlanmıştır. Şirketler, rekabetçi ortamda devamlılıklarını koruyabilmek için üretim planlama ve kontrol problemlerine etkin çözümler getirmek zorundadırlar. Söz konusu problemlerin çözümüne ve engellenmesine yönelik olarak analitik çözümler üretmek ve strateji geliştirmek; talep tahmini, envanter yönetimi, toplu üretim planlama, ana üretim çizelgeleme, MRP, ERP, iş sıralama, kapasite planlama gibi konuları içeren bu dersin ana konusudur.