Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 363E İnsan Kaynakları Yönetimi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 234 MIN DD
veya ISL 234E MIN DD
veya ISL 332 MIN DD
veya ISL 332E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İnsan kaynakları yönetiminin (İKY) anlamı ve önemi; İKY ile ilgili genel bilgiler; iş analizleri; İnsan kaynakları planlaması, insan kaynağı seçimi; işe yerleştirme, eğitim ve geliştirme; kariyer yönetimi, performans değerleme, ücret yönetimi, İKY ve etik.