Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 360E Nicel Araştırma ve Veri Analizi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 214 MIN DD
veya ISL 214E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Araştırmada Etik Kurallar, Araştırma Süreci, Araştırma Tasarımı Türleri, İşletme ve mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik nicel veri toplama yöntemleri, Değişkenleri Ölçme Yöntemleri, Ölçek Türleri, Örnekleme Yönteminin belirlenmesi, Örnek hacmi saptanması, Veri Analiz Tekniğinin Seçimi , Temel İstatistiksel Testlere Bakış, Seçilmiş Parametrik Olmayan Testler, Temel Parametrik testler, Seçilmiş Çok değişkenli Analizler, SPSS de ders kapsamındaki istatistiki testlerin uygulanmasını ve sonuçların raporlanması.