Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 343E Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı 3.Sınıf ,4.Sınıf
Ders Tanımı
Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili temel kavramlar ve bilgi sistemlerinin evrimi: örgütsel ve yönetsel düzeyde, bilgi sistemine yönelik gereksinimler ve bilgi sistemlerinin etkinliğin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik kullanımı; bilgi sistemlerinin analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve yönetilmesine ilişkin temel yöntemler ve yaklaşımlar; bilgi yönetimi, iş zekası, kurumsal sistemler, elektronik ticaret.