Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 334E Mühendisler İçin Kalite İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 214 MIN DD
veya ISL 214E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kalite kavramlarına giriş; kalite yönetim felsefeleri; süreç yönetimi ve araçları; kalite ölçümü ve bilişim sistemi; altı sigma programı; toplam kalite örgütünün kurulması ve idamesi; kalite kontrolünde istatistiksel uygulamalar; istatistiksel süreç kontrolü; örnekleme ve muayene; güvenilirlik, deneysel tasarım.