Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 333E Finansman İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 224 MIN DD
veya ISL 224E MIN DD
veya END 222 MIN DD
veya END 222E MIN DD
veya ECN 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İşlenecek konular: Finansal yönetime giriş, finansal analiz, finansal planlama, kaldıraç, çalışma sermayesi yönetimi, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetlerinin değerlendirilmesi, finansal tablolar, büyüme, faaliyet kaldıracı ve finansal kaldıraç, işletme sermayesi yönetimi, kısa süreli finanslama, risk ve getiri ve sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti ve kâr payı politikaları.