Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 244E Makroekonomi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 231 MIN DD
veya ISL 233 MIN DD
veya ISL 233E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders birinci dönemde verilen Mikroekonomi dersini takip etmek üzere tasarlanmıştır. Mikroekonomi dersi tekil ürün piyasalarına odaklanır; bireyler olarak tüketiciler ve işçiler ile üreticiler olarak firmalar/işletmelerden oluşan topumdaki ekonomik aktörlerin davranışlarını inceler. Makroekonomi dersi, milli gelir, işsizlik, enflasyon, tasarruf ve yatırımlar, verimlilik, ekonomik dalgalanmalar, büyüme, ve sürdürülebilirlik gibi temel makroekonomik olguların, söz konusu mikro temellere dayalı olarak kavranmasını hedefler. Bu makro değişkenlerin nasıl tanımlandığı ve ölçüldüğü, zaman içinde gözlemlenen eğilimleri, zaman içerisinde ve ülkeler arasındaki farklılaşmaların nedenleri ve sonuçları incelenecektir. Bu makroekonomik olguların birbirleriyle olan ilişkisini ve ekonomik politikalarla olan bağlantısını açıklayan değişik modeller ve kuramlar gözden geçirilerek, öğrencilerin makroekonomiyi anlamalarına yönelik analitik bir çerçeve geliştirilecektir. Dersin ikinci kısmında açık makroekonomiye ilişkin uluslararası ticaret, uluslararası sermaye akımları, ödemeler dengesi, döviz kuru ve döviz kuru rejimleri gibi değişkenler ele alınacak; ekonomik küreselleşmenin ekonomik krizler, sürdürülebilir büyüme ve insani kalkınma açısından sonuçları değerlendirilecektir.