Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 234E Yönetim ve Organizasyon İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı 2.Sınıf ,3.Sınıf ,4.Sınıf
Ders Tanımı
Yönetim, yöneticilik kavramları, yönetim süreci döngüsü, yönetim düşüncesinin evrimi, planlama, örgütleme, liderlik ve uyumlaştırma, denetleme ve düzeltme işlevleri konularının teknoloji yönelimli üretim ve hizmet firmalarına vurgu yapılarak aktarılması.