Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 234 Yönetim ve Organizasyon Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı 2.Sınıf ,4.Sınıf ,3.Sınıf ,
Ders Tanımı
Yönetim, yöneticilik kavramları, yönetim süreci döngüsü, yönetim düşüncesinin evrimi, planlama, örgütleme, liderlik ve uyumlaştırma, denetleme ve düzeltme işlevleri konularının teknoloji yönelimli üretim ve hizmet firmalarına vurgu yapılarak aktarılması.