Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 233E Mikroiktisat İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İktisat; iktisatın konusu; iktisadi analiz araçları; arz, talep ve piyasa; esneklikler; tüketici davranışları; üretici davranışları; piyasa türleri ve fiyatlandırma: tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol; oyun kuramı ve strateji