Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 224E Maliyet Muhasebesi İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Maliyet muhasebesi dersi, bilanço ve gelir tablosu gibi temel finansal tabloların hazırlanması, maliyet kavramı ve maliyet muhasebesi konularını öğrenciye vermektedir. Bu ders, başabaş analizi ve maliyet-hacim-kâr analizi gibi çeşitli karar verme tekniklerini kullanarak öğrencinin yönetim muhasebesine giriş yapmasını amaçlamaktadır.