Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 223E Üretim Yönetiminin Temelleri İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders, "ÜRETİM" kavramını sistematik düşünce yaklaşımı içerisinde öğrencilere aktarmak ve bu kavramın içeriğini oluşturan konuları, küreselleşme olgusu içerisinde irdeleyerek İşletme Mühendisliği öğrencilerine sunmak için tasarlanmıştır. Üretim yönetimi teknikleri ve bunların uygulamaları, bu dersin ana konusudur.