Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 214E İstatistik II İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 213 MIN DD
veya ISL 213E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders parametrik ve parametrik olmayan istatistiki veri analiz etme yöntemlerini, sayısal verileri inceleyen kuram ve teknikleri, olasılık kavramını, mühendislik ve yönetim faaliyetlerinde kullanıldığı alanları kapsar.