Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 213E İstatistik I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders, temel kavramlar, betimleyici istatistik, sorgulayıcı İstatistik, indeksler, zaman serileri çözümlemesi, olasılık, rassal değişkenler, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları konularını kapsar.